Florbalový kroužek pá 20.10. 2017 – nebude!

Vážení rodiče,
v pátek 20. 10. 2017 je zrušen kroužek florbalu pro 1., 2., 3., 4., a 5. třídu z důvodu konání parlamentních voleb na naší škole.

FLORBALOVÝ KROUŽEK

plakat-2017-18-1-pol-smallTermíny pro školní rok 2017/2018
1. – 2 .třída: pátek 11.50 – 12.35
3. – 5. třída: pátek 12.45 – 13.30
6. – 9. třída: středa 15.20 – 16.05

Místo
Tělocvična a hřiště školy, ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, Brno 625 00

Cena
600 Kč za pololetí na žáka. Platba lze provést převodem na účet školy nebo po domluvě hotově u hospodářky školy. Variabilní symboly (VS) obdržíte u vedoucího kroužku po odevzdání přihlášky nebo najdete níže.
Seznam plateb - 1. pololetí 2017/2018 a variabilní symboly (VS)

Bankovní spojení škola: 6874000287/0100 – Komerční banka.
Platbu kroužku proveďte:
- za 1. pololetí do 30.9. 2017
- za 2. pololetí do 20.2. 2018

Přihlášky
K dispozici budou u vedoucího kroužku.
Ke stažení: 1. pololetí - 2.pololetí
Odevzdejte vedoucímu kroužku nejpozději do prvního tréninku. Při vysokém počtu přihlášených budou upřednostněni ti, kteří odevzdali přihlášku dříve. Předem děkuji za vyplnění celé přihlášky, především e-mailového a telefonického kontaktu pro zasílání aktuálních informací.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
První tréninky začínají od 15. 9. 2017 v 1. pololetí a od 12. 2. 2018 ve 2. pololetí každý týden kromě prázdnin a dnů, kdy se v tělocvičně bude konat mimořádná akce. Na každou hodinu si děti budou nosit sportovní oblečení, sportovní sálovou obuv, vlastní podepsaný míček a pití. Pokud mají svoji vlastní florbalovou hůl, mohou si ji vzít s sebou. V kroužku budou k dispozici k zapůjčení florbalové hole, míčky, helmy,  brankářská výstroj a rozlišovací dresy. Děti lze po domluvě přeřadit z jedné skupiny do druhé. Bude záležet na počtu přihlášených, úrovni schopností a dovedností dítěte a dalších okolností.

DAR
V případě, že máte možnost a chcete nabídnout finanční dar nebo materiální vybavení i použité (např. míčky, dresy, ceny do turnaje, florbalky, tréninkové pomůcky apod.), obraťte se na vedoucího kroužku. Děkujeme.

Vedoucí kroužku
Mgr. Pavel Krška
mobil: 725 538 956
e-mail: krsikp@gmail.com nebo pavel.krska@zspremyslovny.cz

 

 

 

Zájmový kroužek Svět kolem nás

Vážení rodiče, milí žáci,

ve spolupráci s naší školní psycholožkou jsme pro Vás připravili na 1. pololetí školního roku 2017 / 2018 nový zájmový kroužek s názvem Svět kolem nás.

Kroužek je určen pro všechny žáky 5. a 6. ročníku, kteří jsou zvídaví a chtějí se zábavnou formou dozvědět, jak lidé vnímají svět kolem sebe, jak o něm přemýšlí a komunikují. Kroužek bude plný zajímavých experimentů, ve kterých si žáci vše vyzkouší na „vlastní kůži“ 🙂

Kroužek povede naše školní psycholožka Mgr. Zuzana Zachová, na kterou se můžete obrátit v případě jakýchkoli otázek (e-mail: zachova.zuzana@email.cz).

Kroužek je pro žáky naší školy bezplatný.

 

Kdy a kde bude kroužek probíhat?

 ÚTERÝ    14:30 – 15:30          učebna 6. třídy

 

Začínáme v úterý 19. září 2017. Přihlášky, které žáci obdrží, je možné odevzdat do rukou školní psycholožky nebo v kanceláři školy, a to nejpozději do čtvrtka 14. září 2017.

Výtvarná soutěž ŠD – „Bojíme se rádi aneb strašidelné bytosti“

Výtvarná soutěž pro školní družiny

ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky školních družin na téma:

„BOJÍME SE RÁDI ANEB STRAŠIDELNÉ BYTOSTI“

Podmínky soutěže:

  • Zúčastnit se mohou děti školních družin ve dvou věkových kategoriích:
    • kategorie – 1. a 2. třída
    • kategorie – 3., 4. a 5. třída

Každá škola může zaslat maximálně 10 prací v každé kategorii, výrobky musí být označeny na zadní straně číslem kategorie, názvem práce, celým jménem dítěte, třídou, adresou školy (včetně PSČ), tel. spojením na ŠD (nebo ZŠ). Zařazeny do soutěže budou práce doručené na naši školu do 26.5. 2017.

Zasílat můžete výtvarná dílka libovolných formátů, uvítáme i netradiční techniky a materiály, prostorové práce.

Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy.

Porota provede vyhodnocení a uvědomí vítěze.

  • Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží a předáním cen vítězům v úterý 6.6.2017 v 14.30 hodin v budově školy.
  • Výstava bude volně přístupna veřejnosti od 6.6.2017 do 22.6.2017 vždy od 13.00 do 16.30 hodin.
  • Zaslané práce si lze vyzvednout od 23.6.2017 do 29.6.2017
  • kontakt: pecenova@seznam.cz, tel: 608 299 558

Mnoho originálních nápadů

přejí vychovatelky ZŠ a MŠ Brno,

El. Přemyslovny 10, 625 00 Brno.