Řecká vzdělanost, kultura a umění
Řecké olympijské hry
– uč. do str. 87

Peloponéská válka
Řecko pod nadvládou Makedonie
– uč. do str. 77

Řecko-perské války
Athény po řecko-perských válkách
– uč. do str. 73

Řecko-perské války
– uč. do str. 71
– test „Starověké Řecko po městské státy“(nepřítomní žáci budou dozkoušeni)

Athény a Sparta
Řecko-perské války
– uč. do str. 71
zadáno opakování na test 27.3. (od starověké Kréty až po Spartu)