Zánik římské republiky
G.J. Caesar
– uč. do str. 103
– opakovací test Římské království a republika

Punské války
– uč. do str. 98
zadáno opakování na test Řím do punských válek na 7.6. 2018
– odevzdávání ročníkových prací

Římská republika do ovládnutí Středomoří
– uč. do str. 95
odevzdávání ročníkových prací

Řecká vzdělanost, kultura a umění
Řecké olympijské hry
– uč. do str. 87

Peloponéská válka
Řecko pod nadvládou Makedonie
– uč. do str. 77