Učivo Z7

Týden 12. – 16. 2. 2018
Regiony Jižní Ameriky

Ve čt 22. 2. test na Jižní Ameriku s atlasem!

Na po 26. 1. ppt prezentace event. na posteru zpracovat zadaný stát (rozdělení viz vyuč. hodina)!

Ve slidech bude obsaženo:
– název, vlajka a znak státu
– obecné info – hlavní město, rozloha, počet obyvatel, jazyk, náboženství, měna, státní zřízení, fotka prezidenta/panovníka
– sousedé včetně mapy
– povrch – nejvyšší bod + obrázek
– podnebí + obrázek
– vodstvo + obrázek
– zemědělství – rostlinná a živočišná výroba + obrázek
– nerostné bohatství + obrázek
– průmysl + obrázek
– zajímavostí – jídlo, písmo, památky, významné osobnosti …. + obrázek
– zdroje, literatura 

Učivo Z7

Týden 29. 1. – 2. 2. 2018
Jižní Amerika – obyvatelstvo, hospodářství; státy Jižní Ameriky a jejich hlavní města