psali jsme test L5

should x shouldn´t (měl bys, neměl bys) – zdravotní problémy a doporučení

must x mustn´t x don´t need to (muset, nesmět, nemuset)

procvičování L5

psali jsme test na rozlišení minulého a předpřítomného času

zkoušela jsme slovíčka 5A, B, C

Something is wrong – učte se slovní spojení, fráze ze šk. sešitu

should / shouldn´t

ve středu 13.6. budeme psát test L5

Opakování gramatiky – způsobová slovesa, předpřítomný čas L4-6

UČ str. 70-73

– frázová slovesa

PS str. 56 – 58, dodělat PS 58/5

Ken Noguchi – čtení, poslech, slovní zásoba „rubbish“

rozdíl mezi předpřítomným a minulým časem – pracovní listy k procvičení

psali jsme test na nepravidelná slovesa – všichni procvičujete celý seznam!

v pondělí 4.6. budeme psát test na rozlišení předpřítomného a minulého času

předpřítomný čas – procvičování, pracovní list

ever, never

for, since, just

psali jsme test na 1. polovinu nepravidelných sloves

ve středu 20.5. test na celý seznam nepravidelných sloves

DÚ: pracovní list s předpřítomným časem – cvičení 3, 4 (procvičit for, since, just)

učte se postupně slovíčka 5A, B