Aj7- Charvátová

L2 – Future – budoucí čas ( future fo decision,), talking about space.

Budeme psát v pondělí písemku na budoucí čas.

Dopsat do sešitu věty – My future – podle dotazníku v UČ str. 24, učit slovíčka 2C.

UČ str. 23,24, PS str. 16,17 , DÚ PS str.19/cv.5

Chválím za čtení a překlad článku UČ str. 20 – Star travellers

Aj7 – Stoica

budoucí čas s WILL – procvičování

psali jsme test na doplnění budoucích tvarů do textu a překlad textu

Detective of the year – převyprávění příběhu svými slovy

učte se slovíčka 2A, B

ve středu 15.11. budeme psát test na slovíčka 2A, B

Aj7 – Stoica

psali jsme test L1

spojky so (tak), because (protože)

oprava testu L1

Space – slovní zásoba vesmír

budoucí čas s WILL

DÚ: učte se slovíčka 2A a slovní zásobu vesmíru ze šk. sešitu (planety, atd.)

Aj7 – Charvátová

Opakování minulý čas prostý – nepravidlená slovesa, tématická hodina Halloween.

Poslech: Our house – song, doplňování slov do textu. UČ str. 19

Souvětí se „so“, „because“.

L2 – The future, téma Space – vesmír.

Budoucí čas tvořený pomocí  “ will „. PS str. 15/4.

Naučit slovíčka oddíl 2A.