Aj7 – Charvátová

L3B – dangerous situations

Opakování  – minulý čas, nepravidelná slovesa, vyjadřování budoucnosti.

Psali jsem pololetní písemnou práci.

Učte se probrané učivo, kdo nenapsal dobře.

Opakovat L3A/B – slovíčka, minulý čas průběhový