Př7

Botanika

  • semenné rostliny – uč. do str. 69
  • orgány semenných rostlin – kořen

DÚ- dokreslit a popsat příčný a podélný řez kořenem mrkve.

V úterý 27.2. test na kapraďorosty – plavuně, přesličky, kapradiny.

Př7

Botanika

  • výtrusné rostliny – mechorosty- uč. do str. 63

V úterý 30.1. test na ptáky otevřené krajiny, břehů tekoucích vod, ptačí obry a trpaslíky.

Př7

Botanika

  • přechod rostlin na souš
  • třídění rostlin do systému

V úterý 23.1. píšeme test na lesní a stromové ptáky, ptáky okraje lesa, křovin a otevřené krajiny.

Př7

Ptáci – uč. do str. 59

  • ptačí obři a trpaslíci
  • vznik a vývoj ptáků – archeopteryx
  • Animalium

V úterý 16.1. test na mořské ptáky, dravce a sovy.