Př7

Plazi – uč. str. 26 – 33

V úterý 21.11. test na plazy!

Př7

Mořské ryby – uč .str. 20 – 21

Obojživelníci – uč. str. 22 – 23

DÚ: Zodpovědět otázky v sešitě s pomocí učebnice, nákres + popis vnitřní stavby skokana s. 22.