Krytosemenné rostliny

 • stromy a keře – uč. do str. 89 + listy z odborné literatury

Krytosemenné rostliny – stromy a keře

 • co získáváme ze stromů
 • stromy jako zdroje léčiv

Krytosemenné rostliny

 • stromy a keře – uč. do str. 89
 • odborný přírodopisný text „Stromy“

Krytosemenné rostliny

 • stromy a keře – uč. do str. 89
 • jak žije strom (PL)

V úterý 29.5. test na rostliny nahosemenné, krytosemenné – rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami.

Krytosemenné rostliny

 • stromy a keře – uč. do str. 89
 • pracovní list k tématu

 

Botanika

 • krytosemenné rostliny – uč. do str. 87
 • Magické hlubiny – otázky k dokumentu