Č6

TÝDEN  13. 11.  –  17. 11.
MLUVNICE
Učivo:Odvozování přídavných jmen příponou -ský, UČ str. 30, cv. 1, 2, PS str. 15, cv. 1
- na ST 15/11 PS str. 15, cv. 2 - pouze první sloupeček - jednotné číslo
- na PO 20/11 PL  - odvozování přídavných jmen
SLOH
Učivo: Výtah, UČ str. 156
LITERATURA
Učivo: Báje - E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
-
na ČT 16/11 dočíst báji o Perseovi, kniha str. 80