Č7

TÝDEN  13. 11.  –  17. 11.
MLUVNICE
Učivo: Slovní zásoba a její obohacování, UČ str. 28, PS str. 10
– na PO 20/11 PL – pravopis i/y po obojetných souhláskách
Diktát – v PO 13/11 (PL)
Písemka
– ve ST 15/11 Větné členy
Diktát
v PO 20/11 (PL)
SLOH
Učivo: Popis uměleckého díla, UČ str. 106
LITERATURA
Učivo: Povídka