Č9

TÝDEN  13. 11.  –  17. 11.
MLUVNICE
Učivo: Kontrolní diktát, Stavba slova, UČ str. 20,
SLOH
Učivo: Popis pracovního postupu – slohová práce