D8

Národní obrození
– uč. do str. 51
test Napoleon Bonaparte a jeho války (nepřítomní žáci budou dozkoušeni)