NJ 7 Dobrovodská

Test 15.2. – 2. část slovíček 3. lekce PS str.33. Probíráme přivlastňovací zájmena sein a ihr.