NJ 8 – Dobrovodská

20.2. Test na slovíčka 1. lekce PS str. 19 a časování nepravidelných sloves viz PS tabulka 15 str. 14 (fernsehen, lesen, Rad fahren, Ski laufen). Probíráme skloňování členu neurčitého, přivlastňovacích zájmen a záporného zájmena kein. Projekt Mein Traumzimmer (můj vysněný pokoj) do 22.2.