NJ 9 – Dobrovodská

Corinnas Nachmittag U str. 52 a 53, dotaz na cestu a popis cesty, gramatika předložky von (+3. pád) bis zu (3. pád). Opakování přeložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach, von, zu) 1. sloupec slovíček PS strana 62.