M 2

Přímka, bod prac. sešit str. 42, modelování, rýsování