Č6

TÝDEN  12. 3.  –  16. 3.
MLUVNICE
Učivo:  Slovní druhy – PL, Podstatná jména konkrétní a abstraktní, UČ str. 51, Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, UČ str. 52 , PL
– na ST 21/3 – naučit poučky UČ str. 47 – Slovní druhy
SLOH
na ÚT 13/3 donést slohovou práci – Dopis
LITERATURA
Učivo: Pověst