Č7

TÝDEN  12. 3.  –  16. 3.
MLUVNICE
Učivo: Neohebné větné členy, UČ str.60, Druhy vět podle postoje mluvčího, UČ str. 65, PS str. 30
SLOH
Učivo: Výtah
LITERATURA
Učivo: Počátky literatury
– na ST 21/3 vypracovat PL SV1