Vl 4

Přemyslovští králové
– uč. do str. 31, PS str. 11, 14/3
příprava na projektový den Středověk (30.5.) : žáci se rozdělí do skupin, vyberou si vhodné téma a chystají si tištěné, psané i kreslené materiály