D7

Objevné plavby
Město v pozdním středověku
– uč. do str. 90
– opakování na test 29.5. Doba pohusitská a Jagellonci