Učivo Čj5 14. 5. – 18. 5. 2018

Podmět a přísudek – pracovní sešit str. 60 – 63 + učebnice

Podmět vyjádřený a nevyjádřeny, několikanásobný

Přísudek slovesný, jmenný se sponou, několikanásobný