Učivo Př5 14. 5. – 18. 5. 2018

Lidské tělo – opakování – viz učebnice