Rodičům mateřské školy

Vážení a milí,

děkuji vám všem za účast při slavnostním rozloučení s předškoláky, děkuji za přípravu občerstvení a krásné společné chvíle.Děkuji vám za velkou podporu.
Poslední týden školního roku se ve školce s dětmi budeme jen radovat se a hrát si.
Dovolím si připomenout:
Děti přihlášené k prázdninovému provozu musí mít uhrazenu úplatu za předškolní vzdělávání(předškoláci neplatí) a stravné.
Naše děti budou ve třídě Sluníček, děti z ostatních MŠ ve třídě Rybiček.
Seznamy dětí a rozdělení dětí do tříd pro příští školní rok mám hotové, zohlednila jsem pouze vztahy sourozenecké. Dále jsem rozdělila děti tak, aby věkově smíšené třídy měly složení vyhovující, věk, chlapci, dívky.
3. září  2018 začíná mateřské škole nový školní rok. Nezapomeňte si uhradit stravné! Od 27.8. budeme přítomny v MŠ , budeme připravovat školu pro další školní rok.Kdybyste cokoliv potřebovali, přijďte či pište, volejte.
Ať se vám všem daří!
Šárka Anderlová