PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ šk. rok 2018/19

Vážení rodiče,
14.6. 2018 proběhla 1. třídní informativní schůzka, další naše setkání proběhne v prvním týdnu školního roku, upřesním na webu školy.
Závěry:
1. v týdnu od 27.8. se dostavíte do MŠ a přinesete Evidenční list potvrzený lékařem a vyplněný Individuální dotazník, vyplněné Zmocnění a tři malé fotografie dítěte(skřínka, věšák na ručníky, police na ložní prádlo)

2. dostavíte se k vedoucí stravování(suteren školy základní) a přihlásíte dítě ke stravování

3. v tyto dny budou vyvěšeny seznamy dětí a rozdělení do tříd , podíváte se na přidělený variabilní symbol pro vaše dítě a uhradíte na účet školy pod VS vašeho dítěte platbu za předškolní vzdělávání(dítě, jeden rok před započetím povinné školní docházky – neplatí)
Třída Rybičky – vchod školou základní, třída Sluníčka –  boční vchod do MŠ

4. dobře si prostudujete postoupené Informace pro rodiče

5.3. září se dostavíte s dítětem do MŠ, najdete si přidělenou skříňku, dítě převlečete do školkového, učitelce předáte hrníček k pitnému režimu, kartáček na zuby a pastu, pyžamo

6. budete sledovat školní web a jakékoliv dotazy budete směřovat na sarka.anderlova@ seznam.cz

Vstup dítěte do mateřské školy představuje jeden z nejvýznamnějších kroků v jeho životě a zpravidla i v životě jeho rodičů.Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. Proto je vhodné s přípravou na vstup do mateřské školy začít včas.S dítětem je nutné o nástupu do mateřské školy mluvit pozitivně, aby se na změnu těšilo. Zvykat dítě na odloučení od rodičů, vést dítě k samostatnosti.
Dovednosti, které dítěti usnadní pobyt v MŠ a pomohou s rychlejší adaptací:
1. znát své jméno a příjmení
2. Říci si o to, co dítě chce a potřebuje
3. Spolupracovat při oblékání a svlékání
4. Umět si nazouvat a vyzouvat obuv
5. Vysmrkat se a používat kapesník
6. Držet lžíci a samostatně jíst
7. Při jídle vždy sedět u stolu
8. Umět pít z hrnečku, skleničky
9.Používat toaletu
10.Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku
11. Vyčistit si zuby
12. Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
O případných problémech je třeba mluvit s učitelkou ještě před nástupem do mateřské školy!

Přeji vám pěkné prázdniny a v září se na vás budeme těšit,
Šárka Anderlová