Školní psycholog

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o nabízených službách školní psycholožky na naší škole.

Jmenuji se Zuzana Zachová, od září roku 2015 působím na škole jako asistentka pedagoga a mentorka a nově od ledna 2017 také jako školní psycholožka. V roce 2015 jsem absolvovala magisterské studium psychologie na FSS MU v Brně, jsem také frekventantkou výcviku v rodinné terapii.

Co je mým úkolem na škole?

 • Poskytovat psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • Poskytovat psychologické poradenství rodičům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • Spolupracovat s pedagogy, aby se jim se žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • Poskytovat krizovou intervenci
 • Zjišťovat studijní předpoklady a podílet se na kariérovém poradenství
 • Pracovat s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší klima
 • Provádět anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy

Co mohu nabídnout žákům a rodičům?

 • Poradenství žákům a rodičům v případě výchovných či výukových problémů
 • Dlouhodobé individuální či rodinné terapie v případě výchovných, výukových i osobních problémů (rozvod, špatné vztahy mezi sourozenci apod.)
 • Poradenství s cílem zkvalitnění přípravy do školy (např. správné strategie učení)
 • Zjištění studijních předpokladů a kariérové poradenství

Kdy a kde se na mě můžete obrátit?

Jednoduše mě můžete oslovit kdykoli budete mít pocit, že Vaše dítko něco trápí či potřebuje pomoc ve výše uvedených oblastech. Navštívit mě můžete v kabinetu U Rybiček v 1. patře budovy během konzultačních hodin. Doporučuji si však domluvit schůzku předem na e-mailu zachova.zuzana@email.cz, abychom měli jistotu, že se Vám budu moci plně věnovat.

Konzultační hodiny pro rodiče

Úterý                       15:30 – 17:00

Kontakt

Mgr. Zuzana Zachová

E-mail: zachova.zuzana@email.cz