Zaměstnanci školy

Ředitelka školy
Mgr. Margita Kotásková
tel: 547241041
mobil: 603550767
reditel@zspremyslovny.cz

 


Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kateřina Kottová
tel: 547241041
mobil: 737284931
katerina.kottova@
zspremyslovny.cz, kvejmolova@seznam.cz


3. třída

Mgr. Martina Staňková
Kontakt:
martina.stankova@
zspremyslovny.cz

 


1. třída

Mgr. Eva Oznerová

Kontakt:
eva.oznerova@
zspremyslovny.cz

 

2. třída
Mgr. Olga Dvořáková

Kontakt:
olga.dvorakova@
zspremyslovny.cz


5. třída

Mgr. Alena Lepková

Kontakt:
alena.lepkova@
zspremyslovny.cz4. třída

školní metodička prevence
Mgr. Zuzana Gardášová
Kontakt:
zuzana.gardasova@
zspremyslovny.cz

 

7. třída
Mgr. Radek Bartoš

Kontakt:
radek.bartos@
zspremyslovny.cz
Mgr. Ivona Charvátová

Kontakt:
ivona.charvatova@
zspremyslovny.cz

 

6. třída
Mgr. Leona Juřičková

Kontakt:
leona.jurickova @zspremyslovny.cz

 

učitel
Mgr. Pavel Krška
Privátní stránka
Kontakt:
pavel.krska@zspremyslovny.cz

 

učitelka

Mgr. Pavlína Mikulášková

MD

Kontakt:
pavlina.mikulaskova@
zspremyslovny.cz


mentorka, na MD
Veronika Totková

Kontakt:
veronika.kalabova@
zspremyslovny.cz


vedoucí učitelka MŠ, učitelka – Rybičky

Bc. Šárka Anderlová
tel: 547353136
mobil: 731507652
sarka.anderlova@seznam.cz

 

 

Třídní učitelka MŠ – rybičky
Bc. Kristýna Anderlová

 

Dis. Kateřina Kopová – učitelka MŠ Sluníčka

 

Bc. Barbora Hloušková – Třídní učitelka MŠ Sluníčka

 

hospodářka školy
Eva Kučerová
tel: 547241041
mobil: 730150284
skola@zspremyslovny.cz

 


školník
Miroslav Veselý

 

 

 

vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
Lia Pecenová ml.
Kontakt:
lia.pecenova@
zspremyslovny.cz

 


vychovatelka ŠD

Lia Pecenová st.

 

 

 

Mgr. Markéta Suchánková – 9. třída
fojcikovamarketa@seznam.cz

Mgr. Petra Trebuláková – 8. třída
ptrebulakova@seznam.cz

Mgr. Hana Stoica – učitelka
simonova.xyz@gmail.com

Mgr. Zuzana Zachová – asistentka pedagoga, školní psycholog

Mgr. Jana Hochmanová – asistentka pedagoga

Adriana Vašíčková – asistentka pedagoga

Irena Vlachová – provozní MŠ

Marie Procházková – vedoucí školní jídelny
Kontakt: jidelna@zspremyslovny.cz

Renata Prokopová – kuchařka

Sylva Lobová – kuchařka

Dana Prokopová – kuchařka