Dokumenty

Projekty – dotace EU:
2014/2015

Dokumenty školy:
Školní řád
Dodatek ke škonímu řádu od 1.9. 2016
Výroční zpráva ZŠ 2015/216
zprava-o-cinnosti-skoly MŠ-2015-2016
Školní vzdělávací program Eliška
Směrnice - zápis do ZŠ
Kriteria přijetí do školní družiny
Směrnice o vyřizování stížností
Řád_školní_družiny
Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020
Zápisní lístek

Dokumenty mateřské školy:

školni rad 2017

Žádosti:
Žádost o individuální vzdělávací plán
Žádost o přestup
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy