Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, je dvojtřídní s celodenním provozem.

V mateřské škole je zapsáno 48 dětí – ve dvou věkově smíšených třídách – Rybičky, Sluníčka.

Ke stažení:
Školní vzdělávací program
Školní řád MŠ 2016

Inspirovala nás kniha Františka Nepila Podívánky, její obsah prochází celým programem, vystihuje pro nás přesně to, co provází život našich dětí – od lásky k rodině, rodnému místu až po lásku k vlasti, vypráví o životě lidí, jejich práci, kultuře a přírodě, která je obklopuje.

————————————————————————————–

Náš školní vzdělávací program jsme nazvali

„P O D Í V Á N K Y    D O    S V Ě T A „

Motto:
Už jste si toho všimli? Že se každé okno podobá trošku knížce?
Okno i knížka se otvírá i zavírá skoro stejně. A když je otevřete, objeví se vám vždycky kousek světa. Ne jeden. DVA !
Jeden, který znáte : ulice, dvorek, protější dům.
Druhý, který neznáte : neznámý člověk nebo kytička či brouk, které nedovedete ani pojmenovat. O kterých nevíte vůbec nic …

František Nepil

—————————————————————————————-
Záměr – filizofie výchovně vzdělávací práce v naší škole je :

Pootevřít dětem “ OKNO DO SVĚTA „“ přírody a lidí kolem nás. Navázat na dosavadní život v rodině, ukázat dětem nový svět kamarádů, lidí, věcí a tvorů kolem nás.
Pomáhat rodině vychovat sebevědomého a samostatného človíčka, vytvářet a rozvíjet citové vztahy k sobě i svému okolí.