Provoz a organizace dne

Vnitřní uspořádání školy

Naše škola má dvě třídy,dvě herny, dvě šatny a dvě umývárny, zázemí tvoří výdejna stravy, úklidová komora, hygienické zařízení pro dospělé a kancelář

Uspořádání tříd a ostatních místností :

Třída RYBIČEK  –  disponuje vlastní třídou se stolečky a prostornou hernou. Malou šatnou a sociálním zázemím se sprchou . Má vlastní vchod společný se školou základní.

Třída SLUNÍČEK – disponuje vlastní třídou a hernou, šatnou a sociálním zařízením

Co potřebujete znát před nástupem do MŠ: Info pro rodiče MŠ

Doba provozu MŠ je stanovena dle skutečné potřeby rodičů od 6.30 do 16.30 hod. 

Organizace pobytu dětí v MŠ

6.30 – 8.30     scházení  dětí dle individuálních potřeb dětí a rodičů, spontánní hry, výběr činností nabízených učitelkou.
8.45 – 9.15     postupné svačinky.
8.30 – 9.30     výchovně vzdělávací činnosti dle potřeb a zájmu dětí.
9.30 – 11.30   pobyt venku.
12.00              podávání oběda.
12.30 – 13.00 odchod dětí po obědě domů, hygiena a příprava na odpočinek.
13.00 – 14.30 odpočinek dětí, nespavé děti postupné vstávání – spontánní hry a výchovně vzdělávací činnosti.
14.30 – 15.00 postupná svačina, hygiena, hodnotící diskusní kruh.
15.00              spojení tříd.
15.00 – 16.30 odpolední rozcházení dětí, spontánní hry, činnosti nabízené učitelkou, tvoření.