Školní jídelna

  • Označení alergenů na jídelním lístku
Vážení rodiče,
dle směrnice 1169/11 EU platné od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat na jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje. V naší jídelně se značení objeví od 1. 12. 2014. Zde je přehled potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování:
1) Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

 

Kontakt na vedoucí školní kuchyně:
Marie Procházková
telefon:  547 353 608
pondělí až pátek od 6.00 do 14.00 hod.

Změna:
Od března 2005 platí nová vyhláška o školním stravování – 107/2005. Žáci se dělí do skupin podle věku, (dříve podle tříd) kterého dosáhnou v daném školním roce tj. od 1. 9. – 31. 8.

Věkové skupiny strávníků a cena obědů:
7 až 10 let: 1 oběd 20,-Kč
11 až 14 let: 1 oběd 22,-Kč
15 a více: 1 oběd 24,-Kč

Přihlašování a odhlašování obědů:
Odhlásit nebo přihlásit strávníka ke stravování je možné pouze osobně nebo telefonicky den předem nejpozději do 12 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1. den nemoci a to v době od 11.00 do 11.30 hod. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školním zařízení (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4, odst. 9). V případě řádného neodhlášení obědů v dalších dnech nemoci dítěte je povinen zákonný zástupce uhradit k ceně obědu i veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Provoz školní jídelny:
Do jídelny chodí žáci od 11.40 do 13.45. V jídelně je vždy přítomen učitelský dozor a žáci dbají jejích pokynů. Výdej stravy se provádí na systému stravovacích karet, které jsou řádně označeny podle věku dítěte. Pokud dítě zapomene tuto kartu vyzvedne si náhradní doklad u vedoucí ŠK jídelny.

Školní jídelna nabízí možnost odkoupení obědů i pro cizí strávníky.
Cena 1 obědu 44,- Kč, tj. 24,-Kč cena potravin a 20,-Kč náklady. Tento oběd možno odebrat i do jídlonosičů a to v době od 11.00 do 11.30 hod.

Úhrada stravného:
1. V hotovosti u vedoucí Školní jídelny – platba na následující měsíc nejčastěji poslední 3 dny v měsíci, druhý den do 16.30 hod. (včasná informace na vývěsce)
2. Bankovním převodem – po zadání var.symbolu u vedoucí školní jídelny (platba nejpozději do 20. dne předešlého měsíce).

———————————————————————

Mateřská škola
Stravné vyhláška 107/2005 o školním stravování. Děti jsou zařazování do skupin podle věku dosaženého v daném školním roce tj. od 1. 9. – 31. 8.

Celodenní strava tj. 2x svačina + oběd
Děti 3 až 6 let: 30,-Kč
Děti 7 let: 33,-Kč

Cizinci mimo EU a kteří nemají trvalý pobyt nebo tzv. statut rezidenta jsou povinni připlatit 8,-Kč/den.