Školní metodik prevence
Kontakt
Mgr. Zuzana Gardášová (kabinet jazyků a dějepisu ve 2. patře)
email: gardasova.z@email.cz
Konzultační hodiny
Po 13.30 - 14.30
Po předchozí domluvě je možné i jindy.

Činnosti školního metodika prevence
Metodická a koordinační
- tvorba Minimálního preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků - např.záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, prekriminálního a kriminálního chování a dalších typů rizikového chování
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu - např. integrace žáků/ cizinců, prioritou je prevence rasismu a xenofobie
Informační
-zjišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách primární prevence pedagogům školy
- získávání nových odborných informací a zkušeností
Poradenská
- vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování kontaktů na odbornou pomoc těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

Prezentaci k prevenci Kyberšikany naleznete zde:kybersikana

Dnes máme za sebou první pokusy o přední steh a přišívání knoflíků. Někteří mile překvapili(např.kluci) , z některých švadlenky asi nebudou…:-)
Chuť pokračovat dál mají všichni, takže zkusíme i vyšívání. Prosím tedy do příští hodiny Pv (4.3.) o donesení látky vhodné k vyšívání (např.KANAVA,stačí 20x30cm).

S dětmi se seznámíme s prostředím ve kterém žijeme. Budeme poznávat přírodu a zvířátka, jak žijí v zimě, co potřebují. Chtěli bychom u dětí rozvíjet úctu k přírodě ve všech jejích formách.

Hravým způsobem vyzkoumáme, jak to vypadá,když se děti nebo zvířátka proběhnou blátem a poté čistým sněhem, vyzkoušíme jak zvířátka mluví a jak se pohybují. Zvířátkům nakreslíme krmítko a na chvíli se dokonce staneme stromy.

Lucie Kršková

Touto cestou děkuji všem rodičům za milá slova chvály k EDUKAČNĚ STIMULAČNÍM SKUPINÁM. Nezapomeńte na domluvu, že se děti občas přijdou do školky pochlubit s dalšími vypracovanými pracovními listy!
Pokračuje ve třídě Sluníčkové praxe studentky MU Ped. fakulty. Pro tento týden má připravený pro děti projekt (podrobně vám ho zde představí ) a bude pracovat s dětmi samostatně s dohledem pí uč. Majky.
26.2. další lekce AEROBICU
28.2. další lekce ANGLIČTINY
1.3. jdeme obě třídy do DIVADLA
Co připravujeme? 27.3. VELIKONOČNÍ DÍLNY - udělejte si čas a přij´dte se za námi potěšit!
Děkuji rodině Novákových za výtvarný materiál a pracovní pomůcky pro děti.

Přeji vám pěkné dny a děkuji za spolupráci,
Šárka Anderlová

V tomto týdnu jsme zakončili učivo na dělitelnost, máme probrané slovní úlohy s danou tematikou. Žáci mají v sešitech vlepené úlohy, které jsme řešili společně i samostatně.
Počátkem příštího týdne nás čeká test na ověření znalostí.

Nové učivo: Úhel a jeho velikost
Od úterý si noste: Učebnice 3. díl, pravoúhlý trojúhelník, pravítko, úhloměr, ořezaná tužka, sešit na geometrii 🙂