Víš, proč malé medvídátko spí tak sladko,ach tak sladko?Ono se mu v noci zdá, jak to bývá u medvědů, o velikém hrnci medu. Proto malé medvídátko spí tak sladko, ach, tak sladko.(J. Kainar)
Téma týdne: Míša Kulička v rodném lese (Zvířata a jejich mláďata)
 - vyprávění příhod Míši Kuličky, hlavní hrdinové
- dramatizace pohádky, převleky, masky, role dětí
- hra "Hledání medu" - ochutnávání, ochucení čaje medem
- medvědice Barbora nás učí: poznávat les, zvířata a mládata, šplhat, zvládat překážky, básen o medvědovi, písen o medvědovi, kterou budeme doprovázet hrou na tělo
- společná práce, rozličný materiál, les, domov pro Míšu Kuličku, zvířecí kamarádi
- vystřihování, lepení, skládání, stavba lesa a úkrytu pro medvědy, kartony, lepenky, stavebnice

- poznávání zvířat a jejich mládat, přiřazování, puzzle, pexeso
- prohlížení knih a encyklopedií
- rozhovory s dětmi, téma - STRACH - Míša Kulička poprvé sám bez maminky, vlastní zážitky dětí, poprvé bez maminky ve školce, u babičky...
- honička "strašidlo Vasil", protahování těla - "Medvěde, medvěde, polévka ti nejede,kdyby to byl med, slupnul bys ho hned!
- pracovní listy - doplnování, vybarvování, grafomotorika, enviromentální výchova
V úterý a pátek s námi  v MŠ studentky Ped. fakulty MU na praxi
2.4. úterý pokračuje AEROBIC
4.4. ANGLIČTINA
JARNÍ OHÝNEK - AKCE NEJASNÁ...nepřízeń počasí..zatím, uvidíme!
S pozdravením
Šárka Anderlová

 

 

 

 

Ovocnictví
význam ovoce, druhy

DÚ: na další hodinu si donést ovoce + další ingredience dle praktického úkolu č.3

Vážení a milí,
děkuji Vám všem, kteří jste přišli společně s námi prožít pěkné odpoledne v mateřské škole.Krásné chvíle, kdy máme čas společně tvořit a spoustu věcí probrat a popovídat si.
Přeji vám KRÁSNÉ VELIKONOCE a těším se na další společné akce!
Když nám počasí bude přát, uvidíme se 4.4. při JARNÍM OHÝNKU a otevřeme školkovou zahradu. Je spousta práce, vyhrabávání listí, zametání, rytí záhonů, natírání prolézaček… Za to…opékání buřtíků! Děkuji za spolupráci!

Vaše Šárka Anderlová

Týden 25. – 29. 3. 2013
Světové zemědělství - rostlinná výroba