Vážení rodiče,
14.6. 2018 proběhla 1. třídní informativní schůzka, další naše setkání proběhne v prvním týdnu školního roku, upřesním na webu školy.
Závěry:
1. v týdnu od 27.8. se dostavíte do MŠ a přinesete Evidenční list potvrzený lékařem a vyplněný Individuální dotazník, vyplněné Zmocnění a tři malé fotografie dítěte(skřínka, věšák na ručníky, police na ložní prádlo)

2. dostavíte se k vedoucí stravování(suteren školy základní) a přihlásíte dítě ke stravování

3. v tyto dny budou vyvěšeny seznamy dětí a rozdělení do tříd , podíváte se na přidělený variabilní symbol pro vaše dítě a uhradíte na účet školy pod VS vašeho dítěte platbu za předškolní vzdělávání(dítě, jeden rok před započetím povinné školní docházky – neplatí)
Třída Rybičky – vchod školou základní, třída Sluníčka –  boční vchod do MŠ

4. dobře si prostudujete postoupené Informace pro rodiče

5.3. září se dostavíte s dítětem do MŠ, najdete si přidělenou skříňku, dítě převlečete do školkového, učitelce předáte hrníček k pitnému režimu, kartáček na zuby a pastu, pyžamo

6. budete sledovat školní web a jakékoliv dotazy budete směřovat na sarka.anderlova@ seznam.cz

Vstup dítěte do mateřské školy představuje jeden z nejvýznamnějších kroků v jeho životě a zpravidla i v životě jeho rodičů.Tato změna vyžaduje přizpůsobení, které může být náročné na psychiku i fyzické zdraví dítěte. Proto je vhodné s přípravou na vstup do mateřské školy začít včas.S dítětem je nutné o nástupu do mateřské školy mluvit pozitivně, aby se na změnu těšilo. Zvykat dítě na odloučení od rodičů, vést dítě k samostatnosti.
Dovednosti, které dítěti usnadní pobyt v MŠ a pomohou s rychlejší adaptací:
1. znát své jméno a příjmení
2. Říci si o to, co dítě chce a potřebuje
3. Spolupracovat při oblékání a svlékání
4. Umět si nazouvat a vyzouvat obuv
5. Vysmrkat se a používat kapesník
6. Držet lžíci a samostatně jíst
7. Při jídle vždy sedět u stolu
8. Umět pít z hrnečku, skleničky
9.Používat toaletu
10.Umýt si ruce mýdlem, utřít se do ručníku
11. Vyčistit si zuby
12. Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
O případných problémech je třeba mluvit s učitelkou ještě před nástupem do mateřské školy!

Přeji vám pěkné prázdniny a v září se na vás budeme těšit,
Šárka Anderlová

Vážení a milí,

děkuji vám všem za účast při slavnostním rozloučení s předškoláky, děkuji za přípravu občerstvení a krásné společné chvíle.Děkuji vám za velkou podporu.
Poslední týden školního roku se ve školce s dětmi budeme jen radovat se a hrát si.
Dovolím si připomenout:
Děti přihlášené k prázdninovému provozu musí mít uhrazenu úplatu za předškolní vzdělávání(předškoláci neplatí) a stravné.
Naše děti budou ve třídě Sluníček, děti z ostatních MŠ ve třídě Rybiček.
Seznamy dětí a rozdělení dětí do tříd pro příští školní rok mám hotové, zohlednila jsem pouze vztahy sourozenecké. Dále jsem rozdělila děti tak, aby věkově smíšené třídy měly složení vyhovující, věk, chlapci, dívky.
3. září  2018 začíná mateřské škole nový školní rok. Nezapomeňte si uhradit stravné! Od 27.8. budeme přítomny v MŠ , budeme připravovat školu pro další školní rok.Kdybyste cokoliv potřebovali, přijďte či pište, volejte.
Ať se vám všem daří!
Šárka Anderlová

 

čtvrtek  22. 6.  – vlastivědná vycházka do Brna( sraz v 7.55, odchod v 8.00, s sebou 2 jízdenky 15 min. nebo tramvajenku, svačinu, pití, pláštěnku, kapesné, mobil do skupinky, návrat kolem 12.35 hod.)
pátek 23. 6. – 1. a 2. vyuč. hodina preventivní program Kyberšikana
pondělí 25. 6. – vybírání učebnic a rozdávání výkresů(s sebou tašku na výkresy)
úterý 26. 6. – rozdávání učebnic do V. třídy
středa 27. 6. – sportovní soutěže
čtvrtek 28. 6. – výlet na přehradu při příznivém počasí
pátek 29. 6. – vysvědčení ( do 9.40 hod.)

Od pondělí 25. 6. až do čtvrtka 28. 6. končíme vždy v 11.40 hodin.