Třída Rybičky, 4.2. - 8.2.

Vážení rodiče,
v rámc enviromentální výchovy - jsem pro děti připravila

projekt ÚNOR, MĚSÍC HLADU
"Přírodu má každý rád, je s ní také kamarád"
Motivace a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně přírody. Využijeme okolní prostředí k poznávání živé a neživé přírody, zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjení smyslů a práce s přírodním materiálem a hlavně objevování vlastních možností, jak přírodě pomoci.
Povyprávíme si o negativních vlivech na přírodu: chemické posypy a solení, smog a saze z komínu, špatné rozptylové podmínky, polomy, vánice, silný mráz, povodně. (experimenty a objevování, výtvarné zpracování a pohybové ztvárnění)
Chování v lese v zimě, pozorování zvířat lesních - použijeme PC, encyklopedie, krmení zvířat, jaká zvířata v lese žijí, co jedí, kdo je krmí? kam se zvířatům jídlo dává? K tomu básně, písně a spousta zábavy.
Šárka Anderlová

Sdílet