Aktuálně pro rodiče

Vážení rodiče,
dva dny po Podzimních prázdninách budou obě třídy pokračovat ve svých projektech týdne minulého.
Všem vám děkuji za omlouvání dětí, které řešíte ihned, první den nepřítomnosti dítěte v MŠ, elektronicky, osobně či telefonicky.
Znovu si dovolím upozornit, že do MŠ může docházet pouze dítě zdravé. V uplynulých dnech jsem byla nucena děti, které byly nemocné, posílat domů. Musíme se chovat k sobě ohleduplně, myslet na zdraví dítěte svého, dětí ostatních, i učitelek.
Při nemoci dítěte si můžete 1.den nemoci vyzvednout oběd u paní provozní a to vždy, v 11:30, později se vám nemůže paní provozní věnovat, připravuje stravu pro ostatní děti.
Připravujeme pro vás Vánoční dílny- 19.12.od 16:00
Provoz MŠ po Vánočních prázdninách začíná 6.1. 2020
Měli jsme výborný program- Dentální hygiena, který připravili studenti Lékařské fakulty MU, prosím, průběžně kontrolujte dětem zubní kartáčky a pasty.
Mikulášskou nadílku dětem připravíme, s vystoupením pro děti nám pomohou žáci školy základní. Též půjdeme  na Osovou rozsvěcovat Vánoční strom. Pozvolna začínám nakupovat Vánoční dárky, po Vánočních dílničkách přijde Školkový Ježíšek. 
Dále pokračují stáže studentek Pedagogické fakulty MU.
OBLEČENÍ k pobytu venku přizpůsobujte aktuálnímu počasí. V kapsičce bundy - kapesníky!
Děti, které mají občas problém, musí mít ve skříňce náhradní oblečení!

Děkuji za spolupráci,
Šárka Anderlová


Sdílet