4.10 - 8.10. Projekt třídy Rybiček

Vážení rodiče,
pro děti máme připraven projekt o EMOCÍCH.
 Empatie neboli vcítění je velmi významná sociální dovednost a děti by měly být k ní vedeny již v předškolním věku. Empatii budeme  záměrně rozvíjet různými aktivitami. Budeme napomáhat vytvářet základy, o které se člověk může opírat celý život. Učitelka může pomocí pohádky a hry v roli zjistit, jak jsou na tom děti se vcítěním ve třídě. Dále povede děti k citlivosti, podpoří vnímání vlastního těla, smyslového vnímání, rozvoj schopnosti vyjadřování a naslouchání, vyjadřování pocitů, rozvoj komunikace...
Vše za pomocí prosociálních her i přirozených situací, které vzniknou během dne.
Mějte pěkné dny,
Šárka Anderlová

Sdílet