Konverzační soutěž v AJ

V pondělí 30. 1.2023 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Žáci nejprve dostali písemný test, který obsahoval poslech. Testovala se také slovní zásoba, základní gramatika a orientace v textu. Poté následovala ústní část, kdy se žáci představili a konverzovali na vylosovaná témata. Konverzace probíhala po krátké přípravě, hodnotila se např. slovní zásoba, gramatika, schopnost reagovat na otázky nebo plynulost projevu.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii I.A (6.a 7.ročník) zvítězil Tomáš Holec ze 7.třídy, na 2.místě se umístil David Kopčo ze 6.B a na 3.místě se umístila Nikol Chalupová ze 6.A.

V kategorii II.A (8.a 9. ročník) suverénně zvítězila Linda Povodová z 9.tř., na 2. místě se se stejným počtem bodů umístily Lucie Götzingerová a Ema Vrtková z 8.tř. a na 3.místě se umístila Adéla Bábíčková z 8.tř.

Vybrat pouze jednoho vítěze nebylo vůbec snadné, protože všichni soutěžící předvedli skvělé výkony a dokázali, jak dobře dovedou angličtinu používat. Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat 20.2.2023 v městském kole.

Všem soutěžícím gratulujeme ke skvělým výkonům a moc děkujeme za účast a za nadšení, se kterým do soutěže šli.

Tým vyučujících AJ

Sdílet