Dotazníkové šetření SCIO Mapa školy pro rodiče

Dotazníkové šetření Mapa školy od společnosti Scio

Vážení a milí rodiče 
Cílem naší školy je, aby se žáci do školy těšili a cítili se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. 
Proto vám předkládáme k vyplnění dotazník pro rodiče, abychom měli zpětnou vazbu od vás, zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit.

Výsledky zveřejníme na webu školy a budeme vás o nich informovat. Šetření probíhá písemnou formou, dovolujeme si vás požádat o vyplnění dotazníku, který dostanou pro vás vaše děti ve škole. Pokud máte ve škole více dětí, vyplňte vždy jen jeden dotazník. 
Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce. 

Jak vyplnit dotazník?
 V záhlaví jsou pokyny k vyplnění dotazníku, odpovědi se křížkují. 
Do kolonky Kód školy prosím zakřížkujte písmena ANTU, čili křížek pod A, křížek pod N, křížek pod T a křížek pod U.

Třída: Vždy křížek pod číslici, která označuje ročník, do kterého chodí Vaše dítě. Takže napříkladu u žáka 1. třídy dáte křížek pod 1. 
A protože nemám paralelní třídy, zakřížkujte vždy A u všech ročníků. 
Budovu křížkovat nemůsíte.

Do kdy dotazník vrátit?
Vyplněný papírový dotazník prosím doručte do školy nejpozději do 18. 2. 2019. 
Schránka na odevzdání bude v 1. patře u hospodářky školy. 
Anonymita:
Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití. V případě dotazů jsme vám k dispozici na tel. čísle 603 550 767 nebo na e-mailu reditel@zspremyslovny.cz
Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

Sdílet