Zápis do 1. třídy

Zápis prvňáčků na školní rok 2019/2020 proběhne

 

·         čtvrtek 4. dubna 2019 od 13:00 do 17:30

·         pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00

 

JAK POSTUPOVAT PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz v termínu od 20.3.2019 musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, rádi vám s tím pomůžeme.

.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

Rodný list dítěte
Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení 
Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, je třeba donést rozhodnutí o udělení odkladu

Sdílet