Zápis do 1. třídy - pozor - změna

Aktuální informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID – 19 bude letošní zápis do naší školy probíhat ve speciálním režimu.

 

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

 

Kapacita: 24 dětí

 

Kritéria pro přijímání žáků: a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2020

b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2020 s doporučením školského poradenského zařízení

c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

s doporučením školského poradenského zařízení + s doporučením odborného lékaře

 

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti ze spádové oblasti naší školy.

 

Spádová oblast:

Viz zapisdozs.brno.cz

 

Přijímání žádostí o přijetí:

 

Termín podávání žádostí: 1.4. – 10.4., nejdéle do 30.4. 2020

 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce:

-          Je nutno vygenerovat v elektronické aplikaci zspisdozs.brno.cz

-          Vyplnit, vytisknout, DVAKRÁT podepsat

-          K žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte

-          K žádosti přiložit doporučení poradenského pracoviště (pokud máte)

-          Doručit vše na základní školu

 

Způsoby podání žádosti:

-          Datovou schránkou (8yymbw9)

-          E-mailem s elektronickým podpisem

-          Poštou jako doporučený dopis

-          Obyčejným emailem – po doručení vás budeme kontaktovat ohledně domluvení termínu pro návštěvu školy k podpisu

 

Odklad povinné školní docházky:

 

Termín podávání žádostí: 1.4. – 10.4., nejdéle do 30.4. 2020

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

 

-          Je nutno vygenerovat v elektronické aplikaci zspisdozs.brno.cz

-          Vyplnit, vytisknout, DVAKRÁT podepsat

-          K žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte

-          K žádosti přiložit doporučení poradenského pracoviště a doporučení odborného lékaře

-          ( dětského lékaře) či klinického psychologa

-          Doručit vše na základní školu

 

 

Způsoby podání žádosti:

-          Datovou schránkou (8yymbw9)

-          E-mailem s elektronickým podpisem

-          Poštou jako doporučený dopis

-          Obyčejným emailem – po doručení vás budeme kontaktovat ohledně domluvení termínu pro návštěvu školy k podpisu

V případě, že doporučení poradenského zařízení bude teprve vydáno, je nutné nás o tom informovat a doručit nám jej ihned po jeho vydání.

 

 

 

Vydávání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti

 

Kontakty:

 

telefon do kanceláře školy: 737284931, 547 241 041

email: skola@zspremyslovny.cz, kvejmolova@seznam.cz

 

www.zspremyslovny.cz

 

 

 

 

Sdílet