Klasifikace a organizace konce školního roku

Vážení rodiče, 
druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude klasifikováno dle vyhlášky ministerstva školství
č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Ta stanoví, že hodnocení žáků vychází prioritně z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
Uzavření klasifikace je v pátek 19. června 2020. 
Třídní schůzky vzhledem k opatřením vlády k provozu škol svolávat nebudeme. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím přímo na vyučujícího daného předmětu. 
Vysvědčení budeme předávat po skupinách max. 15 žáků v pátek 26. 6. 2020, kdy také končí školní rok. 
Velmi nás to mrzí, ale tradiční slavnostní rozloučení celé školy se žáky 9. třídy letos bohužel není možné.
S přesným rozpisem žáky seznámíme.
Pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. je vyhlášeno plánované ředitelské volno v ZŠ, MŠ bude v provozu.
Dovolte mi vyjádřit vám velké poděkování za součinnost v proběhlých nelehkých měsících.
Velmi si jí ve škole vážíme.
V letních měsících naši školu čeká počátek roční přestavby.
Doufám, že za rok touto dobou už budeme mít novou, o větší tělocvičnu a odborné učebny rozšířenou, ještě krásnější „Elišku“.
Za celý sbor a všechny pracovníky školy Margita Kotásková

Sdílet