Historie školy

Původní jednotřídní škola v místě té současné byla zřízena Zemskou školní radou 30. července 1883 a následně postavena nákladem 8000 zlatých. Zajímavé informace se dočtete v této staré školní kronice.

Po výstavbě nové budovy školy v dnešní podobě nastoupili na naši školu první žáci 28. října 1934. V době druhé světové války sloužila budova pouze k vojenským účelům. Od září 1945 se zde opět začali vzdělávat děti, škola byla slavnostně otevřena jako škola měšťanská. Stejně jako před válkou škola opět ožila a od této doby ji navštěvují žáci základní školy i děti předškolního věku. Od 1. ledna 1995 je škola základní i mateřská jeden právní subjekt. Toto spojení se projevilo jako oboustranně velmi přínosné. Bez přerušení výuky byla v letech 1997 až 1999 provedena rekonstrukce a modernizace školy, která byla vybavena bezbariérově. Základní škola má 9 tříd, mateřská škola 2 třídy. Máme vlastní školní kuchyň a jídelnu, 2 oddělení školní družiny. Od června roku 2009 jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU a od roku 2012 také fakultní MŠ, podílíme se na metodickém vedení budoucích pedagogů. V průběhu hlavních prázdnin v roce 2011 bylo zcela zrekonstruováno a přestavěno jedno oddělení MŠ, za rok poté jsme pomocí dotace z MMB kompletně zrekonstruovali a vybavili venkovní školní hřiště. V druhém pololetí školního roku 2012/2013 se bude částečně renovovat i tělocvična, především parkety a dřevěné obložení.

Historické školní fotografie

Historii naší školy dokládáme i několika unikátními snímky. Ty nejstarší budou mít v roce 2014, stejně jako naše škola, již 80 let.