Školní jídelna

Kontakt na vedoucí školní kuchyně:

Marie Procházková
telefon:  547 353 608
pondělí až pátek od 6.00 do 14.00 hod.

Jídelníček ZŠ

Jídelníček MŠ

Informace pro strávníky

Změna:

Od března 2005 platí nová vyhláška o školním stravování – 107/2005. Žáci se dělí do skupin podle věku, (dříve podle tříd) kterého dosáhnou v daném školním roce tj. od 1. 9. – 31. 8.

Věkové skupiny strávníků a cena obědů:

7 až 10 let: 1 oběd 24,-Kč
11 až 14 let: 1 oběd 26,-Kč
15 a více: 1 oběd 28,-Kč

Přihlašování a odhlašování obědů:

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ke stravování je možné pouze osobně nebo telefonickyden předem nejpozději do 12 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1. den nemoci a to v době od 11.00 do 11.30 hod. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školním zařízení (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4, odst. 9). V případě řádného neodhlášení obědů v dalších dnech nemoci dítěte je povinen zákonný zástupce uhradit k ceně obědu i veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Provoz školní jídelny:

Do jídelny chodí žáci od 11.40 do 13.45. V jídelně je vždy přítomen učitelský dozor a žáci dbají jejích pokynů. Výdej stravy se provádí na systému stravovacích karet, které jsou řádně označeny podle věku dítěte. Pokud dítě zapomene tuto kartu vyzvedne si náhradní doklad u vedoucí ŠK jídelny.

Školní jídelna nabízí možnost odkoupení obědů i pro cizí strávníky.
Cena 1 obědu 48,- Kč, tj. 28,-Kč cena potravin a 20,-Kč náklady. Tento oběd možno odebrat i do jídlonosičů a to v době od 11.00 do 11.30 hod.

Úhrada stravného:

 1. V hotovosti u vedoucí Školní jídelny. 
 2. Bankovním převodem – po zadání var.symbolu u vedoucí školní jídelny (platba nejpozději do 20. dne předešlého měsíce).

Mateřská škola

Stravné vyhláška 107/2005 o školním stravování. Děti jsou zařazování do skupin podle věku dosaženého v daném školním roce tj. od 1. 9. – 31. 8.

Celodenní strava tj. 2x svačina + oběd
Děti 3 až 6 let: 36,-Kč
Děti 7 let: 39,-Kč

Cizinci mimo EU a kteří nemají trvalý pobyt nebo tzv. statut rezidenta jsou povinni připlatit 8,-Kč/den.

Označení alergenů na jídelním lístku

Vážení rodiče,

dle směrnice 1169/11 EU platné od 13. 12. 2014 nám vzniká povinnost označovat na jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje. V naší jídelně se značení objeví od 1. 12. 2014. Zde je přehled potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování:

 1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich