Kroužky školní družiny

Písnička

- kroužek určen pro všechny děti 1. stupně
- pondělí 13.00 – 14.00
- vedoucí kroužku – Bc. Lia Pecenová 
- Cena: 50 Kč/školní rok

Barvička

- kroužek určen pro děti 2. – 5. tř.
- středa 15.15  -16.15
- vedoucí kroužku – Lia Pecenová
- Cena: 150 Kč/pololetí

Sportík

- kroužek určen pro děti 2. – 5.tř.
- pondělí 13.00 - 13.40
- vedoucí kroužku – Lia Pecenová
- Cena: zdarma

Keramika

- kroužek určen pouze dětem, které jsou přihlášené v ŠD
- úterý 13.20 – 15.00
- Cena: 60 Kč za lekci

Flétnička

- kroužek určen pro všechny děti 1. stupně
- pondělí, úterý, čtvrtek
- vedoucí kroužku – Bc. Lia Pecenová 
- Cena: 50 Kč/školní rok