Kroužky školní družiny

Keramika

- kroužek určen pouze dětem, které jsou přihlášené v ŠD

- pondělí 13:30 - 14:30 hod.

- začínáme 3. 10. 2022


Písnička

- kroužek určen pro všechny děti 1. stupně

- úterý  15:15 - 16:15 hod.

- vedoucí kroužku – Bc. Lia Pecenová 

- začínáme 11. 10. 2022

 

Barvička

- kroužek určen pro děti 2. – 4. tř.

- středa 15:30 - 16:15 hod.

- vedoucí kroužku – Lia Pecenová

- začínáme 5. 10. 2022

 

Sportík

- kroužek určen pro děti 2. – 4. tř.

- čtvrtek 13:00 - 13:45 hod.

- vedoucí kroužku – Lia Pecenová

- začínáme 22. 9. 2022

 

Notička

- hudební průprava (rytmizace, dechová cvičení, noty, hudební hry, atd.) + flétna (nutné mít vlastní flétnu)

- kroužek určen pro děti od 1. - 4. tř.

- čtvrtek 15:30 - 16:15 hod.

- vedoucí kroužku - Bc. Lia Pecenová

- začínáme 13. 10. 2022