PROJEKTY

Škola se zapojila do těchto projektů:

PROJEKT
Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

PROJEKT
Doučování žáků škol

 

PROJEKT
3D tisk ve výuce informatiky s firmou MCAE Systems, s.r.o.

  

Naše učebna informatiky byla vybavena dvěma stolními 3D tiskárnami MakerBot Replicator, které naší škole věnovala firma MCAE Systems, s.r.o. Kuřim
Tato firma nám poskytla kromě potřebného vybavení také odbornou instruktáž a konzultace k užívání tiskáren. 

Cílem projektu je, aby naši žáci měli možnost seznámit se s vytvářením modelů pro 3D tisk v hodinách informatiky. Sami se naučili navrhovat modely a pak si je vytisknout. 

Fotogalerie.

Děkujeme firmě MCAE Systems za tento dar a ochotnou podporu při získávání nových zkušeností s 3D tiskem.

PROJEKT
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

 

PROJEKT
Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - Nástavba učeben
2019 - 2021

PROJEKT
Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách
 
2018/2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pořídit vybavení pro odborné učebny základních škol za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích. Do projektu je zapojeno celkem 14 základních škol, které zřizuje statutární město Brno a jeho městské části.
Více o projektu na stránkách MMB OŠMT - zde

PROJEKT
Profesní rozvoj pedagogů na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

INDIKATIVNÍ TABULKA

PROJEKT
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách
2014/2015

Naše škola je jedním z partnerů projektu Statutárního města Brna č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně., tedy ve všech celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť partnerských škol v projektu představuje platformu pro sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.

Cílem projektu je také zvýšení důvěry mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími partnery, zlepšení vzájemné komunikace, spolupráce a výměna zkušeností dobré praxe. V rámci projektu se uskuteční pět setkání pro zástupce zřizovatelů – městských částí, vedoucí pracovníky škol a další partnery v oblasti vzdělávání. Každé setkání bude zaměřeno na vybrané téma související s problematikou vzdělávání. Statutární město Brno dále na základě projektu vytvoří Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně, která identifikuje a analyzuje problémy města v této oblasti a navrhne plán k jejich řešení.