Třída Rybičky

Týden: 14. 1. - 18. 1. 2019

třída Rybičky

Projekt: Ptáčci v zimě

Cílem tohoto projektu bylo rozvíjet zájem dětí o dané téma, podporovat jejich zvídavost a vést děti k péči o ptactvo v zimě.

Cíle:

 • rozvíjet pozorovací schopnosti, zrakovou diferenciaci, paměť a rozlišování
 • rozvíjet schopnost rozlišování figury – se zaměřením na vyhledávání obrázků na pozadí
 • rozvíjet grafomotorické dovednosti
  upřesňovat pravolevou orientaci
 • procvičit výslovnost a řeč
 • podporovat vzájemnou spolupráci a domluvu dětí

Nabádka činností:

 • Práce s encyklopediemi, atlasy ptáků, vyhledávání na internetu
 • Práce s obrázky, prohlížíme realistické kresby z atlasu, fotografie ptáčků: kos, stehlík, vrabec, straka, sýkorka, vrána.
 • Zhotovíme krmítko
 • Didaktická hra Kam letí ptáček? - na procvičování pojmů nahoře, dole, vlevo, vpravo.
 • Sluchová hra Ptáčku, jak zpíváš?
 • Pohybová aktivita "Na hlídače" s cílem procvičit poskoky snožmo.

Těším se na všechny 

Kristýna