Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

1. žádost je nutno vygenerovat v elektronické aplikaci www.zapisdoms.brno.cz 
2. vyplnit, vytisknout, DVAKRÁT PODEPSAT
3. k žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte 
4. čestné prohlášení o očkování + prostá kopie očkovacího průkazu dítěte
5. čestné prohlášení zákonných zástupců o trvalém pobytu nespádového dítěte

(Čestná prohlášení jsou uveřejněna na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz )
TERMÍN SBĚRU PŘIHLÁŠEK PROBĚHNE 4.a 5. května 2020
Způsoby podání žádosti:
1. Datovou schránkou (8yymbw9)
2. E-mailem s elektronickým podpisem
3. Poštou jako doporučený dopis
4. Obyčejným emailem - po doručení vás budeme kontaktovat kvůli domluvení termínu pro návštěvu školy k podpisu
zapisdoms@zspremyslovny.cz 

Šárka Anderlová