ZÁPIS do 1. a 6. třídy


1. TŘÍDA

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 najdete zde.

Kapacita: 28 dětí, budeme přijímat jednu třídu.

Kritéria pro přijímání žáků:
a) dítě, které dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2023
b) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. do 31. 12 2023 s doporučením školského poradenského zařízení
c) dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 s doporučením školského poradenského zařízení + s doporučením odborného lékaře.

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého
pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Spádová oblast pro přijetí dětí do první třídy:

Čermákova, Elišky Přemyslovny (č. 1–27), Hermannova, Klobásova (1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 30a, 30b, 32, 33, 34a, 36, 36a, 38, 39, 40, 40a), Kroupova (č. 4, 4a, 6, 8, 9, 9b, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26, 28, 30, 30a, 34, 38), Máchalova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Pod Školou, Příčky, Pšikalova, Svah, Šoustalova, Točná (č. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21), U Leskavy.

Termín zápisu: od 1. do 30. 4. 2023 elektronicky na adrese https://zapisdozs.brno.cz/,

Termín podávání žádosti a zápisu ve škole je čtvrtek  13. 4. 2023 od 13.00  do 17.00 a  pátek 14. dubna 2023  od 13.00 do 16.30.

Do školy k zápisu přijďte prosím i se svým předškolním dítětem.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce v případě konání zápisu ve škole:
a) Žádost o přijetí vygenerovat v elektronické aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/,
b) Vyplnit ji, vytisknout, podepsat
c) Do školy přinesete k zápisu: Vyplněnou žádost o přijetí, kopii rodného listu dítěte, kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz / cestovní pas)
d) K zápisu přinést speciální doporučení (pokud ho dítě má): např. o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, doporučení odkladu povinné školní docházky.
e) K žádosti přiložit doporučení poradenského zařízení (v případě, že ho dítě má).

Listiny doručit základní škole jedním z těchto způsobů:
1) Osobně do školy době zápisu
2) Datovou schránkou (k4gdd2)
3) E-mailem s elektronickým podpisem
4) Poštou jako doporučený dopis
5) Prostým emailem (tj. bez elektronického podpisu) s tím, že Vám bude určen (či po dohodě upřesněn) termín pro návštěvu školy, kde žádost podepíšete osobně
Vydávání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti.

VYŘÍZENÍ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (pro dítě, které není přiměřeně vyspělé v některé oblasti vývoje) Termín přijetí žádostí o odklad: 6. - 7. dubna 2023 v době zápisu, nejdéle do 30. 4. 2023.

Žádost o odklad povinné školní docházky v případě, že zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti ve škole
a) Žádost o odklad je nutno vygenerovat v elektronické aplikaci https://zapisdozs.brno.cz/
b) Vyplnit, vytisknout ji, podepsat
c) K žádosti přiložit kopii rodného listu dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)
d) K žádosti přiložit 2 doporučení: jak doporučení školského poradenského zařízení, tak i doporučení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Listiny doručit základní škole jedním z těchto způsobů:
1) Osobně do školy v době zápisu
2) Datovou schránkou (k4gdd2)
3) E-mailem s elektronickým podpisem
4) Poštou jako doporučený dopis
5) Prostým emailem (tj. bez elektronického podpisu) s tím, že Vám bude určen (či po dohodě upřesněn) termín pro návštěvu školy, kde žádost podepíšete osobně.

Vydávání rozhodnutí: do 30 dnů od přijetí žádosti.
V případě, že doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) nebo doporučení dětského lékaře bude teprve vydáno, je nutno o tom školu uvědomit a doručit je neodkladně po jejich vydání.

Kontakt: tel.: 547241041, e-mail: skola@zspremyslovny.cz

6. TŘÍDA

AKTUALIZACE: V tuto chvíli je kapacita 6. třídy pro příští školní rok naplněna. V případě uvolněného místa vás budeme informovat.

Vážení rodiče,
ve školním roce 2023/2024 budeme mít pouze jednu 6. třídu.
Žádosti o přestup je možné poslat na e-mail skola@zspremyslovny.cz v kopii prosím na reditel@zspremyslovny.cz

Žádost o přestup najdete zde na webových stránkách v záložce dokumenty - žádosti.

V e-mailu prosím uveďte  jméno žáka a zákonných zástupců, bydliště a kontakt - e-mail i telefon na vás.

Budeme se velmi těšit!